Cykling i naturreservat

Publicerad:

Uppdaterad:

Nu blir det blir möjligt att cykla på särskilt angivna sträckor i stadens reservat. I varje reservat planeras entréskyltar, där det framgår var i reservatet det är tillåtet att cykla.

Cykling i naturreservaten har varit en återkommande fråga och under 2020 startade därför projektet ”Cykling i stadens reservat”, ett samarbete mellan miljöförvaltningen, idrottsförvaltningen, trafikkontoret och stadsdelsförvaltningar. Med allt fler besökare i reservaten har det varit viktigt att planera för att alla kan mötas i naturreservaten och att slitaget på känslig natur kan minska. Men det har också varit viktigt att förtydliga var det är tillåtet att cykla inom stadens natur- och kulturreservat.

Nackareservatet

Stigcykelkarta är endast framtagen för Nackareservatet med ett antal stigcykelleder genom Nackareservatet. Lederna kommer att märkas upp tydligt. Övrig terräng är inte tillgänglig för cykling, främst för att skydda naturvärden.

Små reservat och högt besökstryck

I övriga reservat har inga stigcykelleder föreslagits. Det beror främst på att de är relativt små till ytan. Det är ett högt besökstryck och reservaten ska vara tillgängligt för många olika besöksgrupper. Det kan finnas känslig natur och fornminnen, som kan komma att skadas. I vissa reservat finns också ett nätverk av motionsspår och beteshagar som minskar den reella ytan.

Kartor med cykelleder

Du hittar kartor över cykelstråken på respektive reservatssida.