Stockholms stad lanserar elektriska lånecyklar

Publicerad:

Uppdaterad:

Den 10 maj lanserar Stockholms stad det nya lånecykelsystemet Stockholm eBikes. Lånecyklarna är ett sätt för staden att möjliggöra hållbara resor och främja både rörlighet och hälsa i Stockholm.

Tjänsten kommer fullt utbyggd att bestå av drygt 5 000 elcyklar och så småningom även 120 ellådcyklar fördelade på 300 stationer i Stockholms alla stadsdelar.

Den första etappen med cirka 1 000 cyklar och 100 stationer rullar igång i maj 2022. Till sommaren kommer ytterligare 1 000 cyklar och 100 stationer att placeras ut. Resterande cyklar och stationer rullas ut stegvis under hösten/vintern och senast den 1 april 2023 ska hela systemet vara på plats.