Idag lanseras Stockholms stads nya lånecyklar

Publicerad:

Uppdaterad:

Den 10 maj lanserar Stockholms stad det nya elektriska lånecykelsystemet Stockholm eBikes. Med tjänsten vill staden möjliggöra hållbara resor och främja både rörlighet och hälsa i Stockholm.

Premiärstationerna i den första etappen hittar du på Stockholm eBikes webbplats och vid start kommer det finnas cirka 500 cyklar. Totalt omfattar etappen cirka 1 000 cyklar som rullas ut på 100 stationer under maj månad.

Senast den 1 oktober kommer ytterligare 1 000 cyklar och 100 stationer att placeras ut. Resterande cyklar och stationer rullas ut stegvis under hösten/vintern och senast den 1 april 2023 ska hela systemet vara på plats. Tjänsten kommer när den är fullt utbyggd att bestå av drygt 5 000 elcyklar fördelade på minst 300 stationer i alla Stockholms stadsdelar.