Cykelbana med cyklister vid Rålambshovsparken.
Cykelbana vid Rålambshovsparken.

Stockholms stad vinnare av priset "Årets cykelprestation 2018"

Innovationskraft och tydliga satsningar i budget – det är några av skälen till att Stockholms stad vinner priset Årets cykelprestation 2018. Priset delades ut den 14 november av Region Stockholm på den årliga presentationen av det regionala cykelbokslutet.

Region Stockholms motivering till att Stockholms stad prisas för Årets cykelprestation 2018:

”Vinnaren av årets cykelprestation 2018 är Stockholms stad. Stockholms stad har under lång tid arbetat för förbättrade cykelförutsättningar lokalt och på senare år även regionalt. Genom funktionen som kärna i arbetsmarknadsregionen skapar Stockholms stad också förutsättningar för cykling i resten av regionen. Stockholms stad visar vad systematiskt arbetssätt, politiskt stöd, innovationskraft och tydliga budgetsatsningar kan åstadkomma.”

Joakim Boberg, trafikplanerare på Stockholms stad, var tillsammans med politiker på plats och tog emot priset.

– Det känns såklart väldigt bra att stadens satsningar på att göra det enklare och säkrare att cykla uppmärksammas. Vi arbetar ju långsiktigt med utbyggnad, drift och underhåll av cykelbanor där alla ska känna sig trygga, och ser också att fler och fler väljer att vardagscykla till arbete och studier. Det är också extra roligt eftersom flera förvaltningar i staden är delaktiga i arbetet, och vi delar ambitionen med de andra kommunerna i regionen, säger Joakim Boberg.

Satsningar med grund i cykelplanen

Syftet med stadens cykelplan är att det ska vara enkelt och säkert att cykla i Stockholm. Andelen cyklister ska öka. Från 2012 till 2018 investerade staden en miljard kronor i att bygga ut cykelvägnätet, satte upp 3000 cykelparkeringar per år, uppdaterade cykelvägvisningen i hela staden och möjliggjorde cykling mot enkelriktat på ett stort antal gator.

Mellan år 2019 och 2022 investerar staden ytterligare en miljard kronor i cykelinfrastruktur.

Uppdaterad