Pendlingsstråk – genvägen till jobbet

Har du märkt att vissa cykelbanor är bredare och bättre än andra? Då kan du ha cyklat på något av stadens pendlingsstråk.

Vi prioriterar vissa delar av stadens cykelnät mer än andra. Det gör vi för att fler ska vilja pendla med cykel till jobbet. Vi kallar de prioriterade delarna för pendlingsstråk eller pendlingsnät. Totalt rör det sig om 36 mil, varav 20 mil får extra mycket kärlek under framförallt vintertid.

Hur känner jag igen ett pendlingsstråk?

Pendlingsstråk är till för alla och det ska vara lätt att känna sig trygg och säker. Staden jobber hela tiden med att förbättra standarden på pendlingsstråken och att bygga ut nätet. Målet är att alla pendlingsstråk ska kännetecknas av

  • breda cykelbanor som gör det lätt att cykla om eller cykla i bredd
  • två fält för att hantera cyklister med olika hastigheter
  • linjer, träd eller kantsten som separerar cyklister med gående
  • trafiksignaler som prioriterar cyklister
  • prioriterat underhåll – hela året.

Pendlingsstråken ska ha bra framkomlighet och det ska gå smidigt att ta sig fram här. Det betyder nödvändigtvis inte att du behöver cykla snabbt, bara att inbromsningarna och stoppen blir färre tack vare att stråken är smart planerade.

Här finns pendlingsstråken

Pendlingsstråken löper framförallt längs med större bilvägar och leder i de flesta fall till city. Men de ansluter även till viktiga knutpunkter för tunnelbana, pendeltåg och bussar. Pendlingsstråk finns även i city.

I stadens cykelplan finns en ambition att koppla stråken till skolor – för att underlätta barns cykling till skolan. De gör det också lättare för föräldrar att cykla med barnen till skolan och sedan fortsätta resan till jobbet.

Cykling – en ren hälsovinst

Uppdaterad