Elsparkcyklar

Allt fler stockholmare och besökare hyr eller köper en egen elsparkcykel. Du som kör elsparkcykel ska följa samma trafikregler som vanliga cyklar.

Transportstyrelsen har bestämt att elsparkcyklar klassas som cyklar. Det handlar om elsparkcyklar som har en maxhastighet på 20 km/h och en motor på max 250 watt. Elsparkcykeln är ett enpersonsfordon och får alltså bara användas av en person i taget.

Så får du köra elsparkcykel

Du som förare är skyldig att veta vilka trafikregler som gäller. Om du hyr en elsparkcykel kan det också vara bra att känna till företagets egna regler och villkor.

Elsparkcyklar ska i första hand köras på cykelbanan och följa trafikregler för cyklister. Det är alltså samma regler som för vanliga cyklar och andra eldrivna fordon med fordonsklass cykel. Det är Polisens uppdrag att övervaka trafiken och se till att trafikregler följs.

Uthyrare av elsparkcyklar

Det är flera olika företag som hyr ut elsparkcyklar i Stockholm. Totalt finns cirka 12 000 elsparkcyklar för uthyrning i staden.

Eftersom uthyrningen av elsparkcyklar sker på gator och torg ska företagen ha tillstånd från polisen. Polisen kan välja att dra in tillstånd från företag som inte följer de villkor som finns för att få hyra ut elsparkcyklar i Stockholm. Företagen betalar en avgift till staden för de elsparkcyklar som hyrs ut på stadens mark.

Staden har också en löpande dialog med företagen om deras verksamhet. Dialogen handlar till exempel om hur elsparkcyklarna ska parkeras för att inte stå i vägen för gående eller annan trafik.

Parkera din elsparkcykel rätt

Samma parkeringsregler gäller för cyklar och elsparkcyklar. En elsparkcykel får inte parkeras hindrande eller trafikfarligt. Det betyder att den inte får blockera gångbanan eller bli en fara för andra trafikanter. Hit räknas gående, cyklister, kollektivtrafik eller biltrafik. En person med nedsatt syn kan skada sig illa på en elsparkcykel som står mitt på trottoaren.

På vintern – parkera så här

Under vintersäsongen ska du parkera elsparkcykeln i ett cykelställ. När elsparkcyklarna står i cykelställ hålls trottoarer och gångbanor fria. På det sättet kommer vi åt att röja bort snö och halkbekämpa överallt.

Det är också viktigt att elsparkcyklar inte står i vägen för maskiner som städar eller röjer bort snö. När du parkerar din elsparkcykel rätt hjälper du oss att hålla staden ren och framkomlig för alla.

På vår, sommar och höst – parkera så här

Under de årstider då det är barmark ska du parkera din elsparkcykel där den inte står i vägen, exempel längs en fasad. Platserna i cykelstället behövs för cyklar som kan låsas fast.

Ställ för elsparkcyklar

I centrala Stockholm finns även några platser med ställ där du kan parkera din hyrda elsparkcykel. Ställen är utplacerade av företag som hyr ut elsparkcyklar.

Fler parkeringar för elsparkcyklar

Staden har börjat anlägga 600 stycken nya parkeringsplatser för elsparkcyklar. Målet är att alla platser ska bli klara under sommaren 2022.

Här kan du inte lämna en hyrd elsparkcykel

På vissa platser i Stockholms innerstad kan du inte återlämna en hyrd elsparkcykel. Det har staden och de företag som hyr ut elsparkcyklar kommit överens om. Enskilda uthyrare kan införa egna begränsningar för parkering av sina elsparkcyklar.

Stadens förbud gäller på följande platser:

 1. Hornsbergs strand och Kristinebergs strandpark
 2. Rålambshovsparken
 3. Stockholms stadshus, borggården och parken
 4. Odenplan
 5. Sergels torg, nedre plan
 6. Kungsträdgården
 7. Strömkajen
 8. Helgeandsholmen (undantaget längs med Norrbro)
 9. Gamla stan (undantaget Munkbroleden och Skeppsbron)
 10. Medborgarplatsen
 11. Drakenbergsparken.
Karta över Stockholm med områden där du inte kan parkera en elsparkcykel. Områdena är markerade i rosa.

Karta över platser där du inte kan lämna en hyrd elsparkcykel (jpg, 2,90 MB, nytt fönster)

Begränsningar på sommarplatser

Du kan inte återlämna en hyrd elsparkcykel på sommarplatserna i innerstaden. Begränsningen gäller från den 1 maj till den 31 oktober.

Du hittar alla sommarplatser på webbplatsen Upplev Stockholm.

Anmäl en felparkerad hyrd elsparkcykel

Du ska i första hand anmäla en felparkerad elsparkcykel till det företag som äger den. På det sättet får företaget informationen så snabbt som möjligt. Kontaktuppgifter ska finnas på elsparkcyklarna och på respektive företags webbplats. Uthyrarna har kommit överens med staden om att ta bort en felanmäld elsparkcykel inom två timmar efter att de fått anmälan.

Du kan också anmäla felparkerade elsparkcyklar via stadens tjänst Tyck till. Vi skickar anmälan vidare till det företag som äger elsparkcykeln.

 • Välj typ av synpunkt Felanmälan
 • Välj ämne Elsparkcykel
 • Välj plats på kartan, var noga med att platsen blir rätt
 • Beskriv ditt ärende, börja med vilket företag som äger elsparkcykeln
 • Bifoga en bild där det syns att elsparkcykeln är felparkerad

Anmäl felparkerade elsparkcyklar via Tyck till-appen

Uppdaterad