Stockholms lånecykelsystem

I Stockholm har du möjligheten att till en låg avgift hyra någon av stadens elektroniska lånecyklar. Lånecyklarna är ett sätt att möjliggöra hållbara resor och främja rörlighet och hälsa i Stockholm.

I Stockholm finns möjligheten att vid någon av stadens 75 stycken lånecykelstationer hyra en cykel. Tjänsten lanserades i maj 2022 och kommer fullt utbyggd att bestå av drygt 5 000 elcyklar och så småningom även 120 ellådcyklar fördelade på 300 stationer i Stockholms alla stadsdelar.

Idag finns cirka 1 000 cyklar och 75 stationer. Resterande cyklar och stationer rullas ut stegvis under hösten och vintern. Senast den 1 april 2023 ska hela systemet vara på plats.

All information om hur tjänsten fungerar, vad den kostar och var cyklarna finns hittar du på leverantörens webbplats.

Intresset för Stockholms lånecykelsystem har varit stort. Tyvärr har tjänsten sedan lanseringen haft problem som gjort det svårt att använda det nya systemet. Stadens leverantör Stockholm eBikes har skickat ut ett nyhetsbrev där de går igenom de vanligaste problemen med cyklarna och deras ambitioner att lösa dessa.

Uppdaterad