Stockholms lånecykelsystem

I Stockholm har du möjligheten att till en låg avgift hyra någon av stadens elektroniska lånecyklar. Lånecyklarna är ett sätt att möjliggöra hållbara resor och främja rörlighet och hälsa i Stockholm.

I Stockholm finns möjligheten att vid någon av stadens 100 stycken lånecykelstationer hyra en cykel. Tjänsten lanserades i maj 2022 och kommer fullt utbyggd att bestå av drygt 5 000 elcyklar och så småningom även 120 ellådcyklar fördelade på 300 stationer i Stockholms alla stadsdelar.

Idag finns cirka 1 000 cyklar och 100 stationer. Under sommaren kommer ytterligare 1 000 cyklar och 100 stationer att placeras ut. Resterande cyklar och stationer rullas ut stegvis under hösten och vintern. Senast den 1 april 2023 ska hela systemet vara på plats.

All information om hur tjänsten fungerar, vad den kostar och var cyklarna finns hittar du på leverantörens webbplats.

Uppdaterad