Cykelnät

Stockholm har ungefär 114 mil cykelvägar, både egna cykelbanor, kombinerade gång- och cykelbanor och cykelfält. Här kan du se hur nätet hänger ihop.

Kartan visar stadens cykelnät med cykelbanor och cykelfält. Ibland ser det ut som om cykelbanan slutar tvärt. Det innebär oftast att cykelbanan eller cykelfältet övergår till vanlig gata med blandtrafik där du troligen också kan cykla. Här, precis som överallt i trafiken, är det viktigt att vara uppmärksam, samspela med andra trafikanter och följa skyltningen.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Regionala cykelstråk

Vill du se hur du enklast kan cykla i hela Stockholmsregionen? Kolla in det regionala cykelkansliets karta.

Hur gör vi Cykelstockholm bättre?

Upptäcker du något i kartan som inte stämmer med verkligheten eller har du förslag på hur vi borde förbättra cykelnätet? Då får du gärna berätta det för oss genom vår app Tyck till. Vi jobbar hela tiden för att förbättra för dig som cyklist!

Tyck till om stadens trafik- och utemiljö

Uppdaterad