Älvsjö cykelgarage. Foto: Lennart Johansson

Cykelparkeringar

För att fler ska välja cykeln måste det vara enkelt att parkera. Därför utökar vi hela tiden antalet parkeringsplatser för cykel i Stockholm. Totalt finns i dag runt 30 000 parkeringsplatser för cykel.

Allt fler cykelparkeringar byggs

De senaste åren har Stockholms stad satsat stort på att bygga fler och bättre parkeringsmöjligheter för cyklar. Ju lättare det är att parkera, desto fler kan välja cykeln.

Genom att underlätta för dig att parkera rätt ökar vi också framkomligheten för sophämtning, leveranser och underhåll. I dag finns cirka 30 000 platser – och varje år tillkommer mellan 2 000 och 3 000 platser. När vi bygger koncentrerar vi oss främst på platser med stort behov, till exempel vid knutpunkter för kollektivtrafik.

Olika typer av parkeringar och ställ för cykel

I staden finns många olika typer av cykelparkeringar och cykelställ, till exempel

  • tvåvåningsställ
  • Stockholmshagar – cykelställ med markerade och gavlar som skärmar av
  • pollare – med plats för en eller två cyklar
  • cykelställ med framhjulshållare.

När vi bygger nya cykelparkeringar är det framförallt alternativ där du kan låsa fast cykelramen på ett säkert sätt, till exempel Stockholmshagar och pollare. Vi bygger också fler tvåvåningsställ med väderskydd.

Stockholmshage. Foto: Johan Pontén
Pollare. Foto: Johan Pontén

Utöver Stockholms stads platser finns parkeringar som privata fastighetsägare ansvarar för, till exempel utanför butiker och köpcentrum. Dessutom har Stockholm Parkering cykelparkeringar, exempelvis cykelboxar i bilgarage och cykelgaraget på Odenplan.

Så får du parkera din cykel

Allra helst ska din cykel förstås stå på en särskild cykelparkering eller i ett ställ. I annat fall ska den stå så att den inte hindrar trafik och gångtrafikanter. Det betyder till exempel att den inte får stå i gångbana eller cykelbana. Du får inte heller parkera din cykel där det finns en förbudsskylt.

Tänk på att cykeln inte får stå längre än 24 timmar i följd på samma ställe under vardagar (utom vardag före sön- och helgdag). Det gäller även om den är korrekt parkerad. För att öka framkomligheten och frigöra cykelparkeringsplatser, händer det att staden flyttar felparkerade cyklar.

Här finns cykelparkeringar i Stockholm

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Visste du ...

Varje år tillkommer 2 000–3 000 parkeringsplatser för cykel i Stockholm.

Felparkerade cyklar

Uppdaterad