Felparkerade cyklar

Cyklar som parkerats fel eller som inte används kan ibland flyttas av Stockholms stad. Om din cykel blivit flyttad hamnar den på vår uppställningsplats, där du kan hämta den.

Så får du tillbaka en cykel som flyttats

Om din cykel flyttas hamnar den på stadens uppställningsplats i Lunda industriområde. Där förvaras den i en månad.

För att få tillbaka din cykel behöver du kontakta uppställningsplatsen. Du kvitterar ut cykeln genom att ange

  • märke
  • färg
  • modell (dam/herr)
  • platsen den stod på.

Har du nyckel kan du också använda den för att bevisa att cykeln är din.

Du betalar 500 kronor när du kvitterar ut cykeln.

Därför flyttar staden cyklar

Stockholms stad flyttar felparkerade cyklar av två skäl:

  • för att öka framkomligheten i staden
  • för att frigöra cykelparkeringar för aktiva cyklister.

Har du haft din cykel parkerad på allmän plats under lång tid råder vi dig att flytta den för att den inte ska flyttas av oss. Tänk också på att du inte får parkera cykeln så att den hindrar trafik och fotgängare.

Lagar och förordningar

Stockholms stad flyttar cyklar med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Visste du ...

Din cykel får inte stå parkerad mer än 24 timmar på samma ställe under vardagar.

Uppdaterad