Foto: Fredrik Persson

Underhåll av cykelbanor

Vi arbetar hela tiden för att förbättra stadens totalt 114 mil cykelvägar. Målet är att du ska kunna cykla hela året utan att besväras av halka, snö, löv eller annat.

Vi gör flera insatser för att du ska kunna ta dig fram på cykel – året om, till exempel

Vissa sträckor underhålls mer

En stor del av det övergripande cykelvägnätet, det vi kallar de primära stråken underhålls extra mycket, året om.

Vi samarbetar här med våra grannkommuner, så att standarden är densamma även om du till exempel arbetspendlar över kommungränsen. Arbetet omfattar allt från sandsopning och lövsopning till halkbekämpning och snöröjning.

Sopsaltning tar bort snö och hala löv

Sopsaltning innebär att ett särskilt fordon borstar bort snö och samtidigt sprider ut en saltlösning. Metoden har flera fördelar:

 • Det krävs mindre salt, eftersom fordonet först borstar rent.
 • Det är mindre risk för slask och återfrysning.
 • Varken sand eller grus behöver användas. Det gör i sin tur att risken för att cykla omkull i rullgrus minskar.

Vi testar olika sätt att öka effektiviteten och minska saltmängden. Det gör vi i samarbete med stadens entreprenörer och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Metoden för sopsaltning används även för att sopa bort hala löv från cykelbanorna tidigt under hösten.

Här används sopsaltning

Sopsaltning används främst på primära stråk. Totalt är det cirka 26 mil av stadens cykelbanor som sopsaltas. En stor del, 19 mil, är kombinerade gång- och cykelbanor där även gångdelen sopsaltas. 

Om temperaturen sjunker under 8 minusgrader måste vi snöröja och ploga på traditionellt sätt.

Cykeljouren – för ett cykelvänligt Stockholm

Sommaren 2021 startade stadens cykeljour för att ytterligare sätta fokus på underhållet av stadens cykelnät. Cykeljouren består av ett antal cykelvärdar som har uppdraget att kontrollera/inspektera och snabbt avhjälpa enklare problem på stadens cykelnät för att på så sätt öka framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister. Styrkan ska också kunna avhjälpa problem på intilliggande gångbanor.

Cykeljouren använder ellådcyklar för att snabbt och enkelt kunna ta sig runt i staden och samtidigt kunna ha med sig enklare verktyg och redskap.

Uppgifter som cykeljouren arbetar med är bland annat

 • flytta mindre fysiska hinder
 • klippa växtlighet
 • ta bort mindre tillfälliga hinder av snö och vatten eller grus
 • laga potthåll och liknande
 • åtgärda felaktig skyltning
 • kontrollera omledningar och avstängningar på cykelnätet.

Cykelvärdarna utgår från problem som de själva upptäcker i cykelnätet tillsammans med felanmälningar som kommer in genom Tyck till. Genom att använda Tyck till och felanmäla problem kan du hjälpa till att prioritera i cykeljourens arbete.

Platser där du bör vara uppmärksam

Trots flitigt underhåll finns platser där risken för halka är lite större. På dessa platser behöver du vara lite extra uppmärksam:

 • skuggiga partier
 • broar
 • svackor där vatten samlas
 • tö i solsken på våren som återfryser (dagsmeja)
 • körplåtar och brunnslock
 • platser där ett sopsaltat stråk korsas
 • röda ytor.

Uppdaterad