Foto: Fredrik Persson

Underhåll av cykelbanor

Vi arbetar hela tiden för att förbättra stadens totalt 90 mil cykelvägar. Målet är att du ska kunna cykla hela året utan att besväras av halka, snö, löv eller annat.

Vi gör flera insatser för att du ska kunna ta dig fram på cykel – året om, till exempel

Vissa sträckor underhålls mer

Vi satsar särskilt på att förbättra för dig som arbetspendlar med cykel. En del av stadens alla gång- och cykelbanor har identifierats som viktiga pendelstråk. Vissa av dem underhålls extra mycket, året om.

Vi samarbetar här med våra grannkommuner, så att standarden är densamma även om du pendlar över kommungränsen. Arbetet omfattar allt från sandsopning och lövsopning till halkbekämpning och snöröjning.

Sopsaltning tar bort snö och hala löv

Sopsaltning innebär att ett särskilt fordon borstar bort snö och samtidigt sprider ut en saltlösning. Metoden har flera fördelar:

 • Det krävs mindre salt, eftersom fordonet först borstar rent.
 • Det är mindre risk för slask och återfrysning.
 • Varken sand eller grus behöver användas. Det gör i sin tur att risken för att cykla omkull i rullgrus minskar.

Metoden för sopsaltning används även för att sopa bort hala löv från cykelbanorna tidigt under hösten.

Sopsaltaren röjer snö på Rålambshovsleden

Här används sopsaltning

Sopsaltning används främst på prioriterade pendlingsstråk för cykel. Vissa av dessa är kombinerade med gångbana. Om inget hinder finns mellan cykel- och gångbana, till exempel staket eller kantsten, kan vi sopsalta gångbanan och cykelbanan samtidigt.

Om temperaturen sjunker under 8 minusgrader måste vi snöröja och ploga på traditionellt sätt.

Så förbättrar vi vårt underhåll

De senaste åren har vi 

 • satsat extra på att asfaltera, bredda cykelbanor och förbättra belysning
 • infört två miljövänliga elbilar för sommarunderhåll.

Sopsaltning är ett annat exempel på de senaste årens utveckling och förbättring. Vi testar olika sätt att öka effektiviteten och minska saltmängden. Det gör vi i samarbete med stadens entreprenörer och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Platser där du bör vara uppmärksam

Trots flitigt underhåll finns platser där risken för halka är lite större. På dessa platser behöver du vara lite extra uppmärksam:

 • skuggiga partier
 • broar
 • svackor där vatten samlas
 • tö i solsken på våren som återfryser (dagsmeja)
 • körplåtar och brunnslock
 • platser där ett sopsaltat stråk korsas
 • röda ytor.

Visste du ...

Staden har tolv maskiner med förare som arbetar med underhållet på våra 20 mil prioriterade cykelstråk.

Uppdaterad