Foto: Lennart Johansson

Så cyklar du säkert

Stockholmstrafiken kan vara intensiv och många ska samsas på gator, gångbanor och cykelbanor. För att skapa en säker miljö, både för dig som cyklar och för andra trafikanter, behöver vi hjälpas åt.

Det finns flera saker som skapar säkerhet i trafiken för dig som cyklar – men även för andra trafikanter:

 1. att vägar och gång- och cykelbanor är utformade på ett genomtänkt sätt och väl underhållna
 2. att alla som vistas i trafiken följer de trafikregler som finns
 3. att vi samspelar i trafiken.

Samspel i trafiken

Det uppstår ibland situationer i trafiken där det inte är självklart hur du bör agera. En sådan situation kräver samspel i trafiken. Samspel i trafiken handlar om att bjuda till, vara lite extra uppmärksam, se dig om och ge tydliga tecken. Säkert är du som cyklar också ibland fotgängare eller bilist (och tvärtom).

Genom att sätta dig in i andras situation kan du bidra till ett trevligare och säkrare klimat i Stockholmstrafiken. Alla kan vi göra fel, men om vi samspelar minskar risken för olyckor.

10 tips för cyklister

 1. Ge tecken. Sträck ut armen i god tid åt det håll du planerar svänga. Planerar du att stanna cykeln, lyft vänsterhanden rakt upp för att signalera.
 2. Undvik att stanna i cykelbanan. Stopp i cykelbanan kan orsaka olyckor. Måste du ändå stanna, kör åt sidan.
 3. Håll dig till höger. På cykelbanan gäller högertrafik. Vill du köra om dina medtrafikanter gör du det på vänster sida.
 4. Anpassa dig till fotgängare. Behöver du cykla på en gågata, sänk hastigheten. Här är det fotgängarnas takt som råder. Du behöver också lämna företräde för gående.
 5. Använd ringklocka. Enligt lag ska din cykel vara utrustad med ringklocka. Använd ringklockan när du behöver göra andra trafikanter uppmärksamma.
 6. Se upp för bildörrar. Håll avstånd till parkerade bilar. En hastigt öppnad dörr eller utsvängande bil kan innebära livsfara.
 7. Sök ögonkontakt. I knepiga situationer – till exempel i korsningar – sök ögonkontakt med dina medtrafikanter.
 8. Behåll telefonen i fickan. Cykling kräver uppmärksamhet. Undvik att använda telefonen (eller något annat som tar din uppmärksamhet från trafiken) när du cyklar. Måste du använda den, kör åt sidan och stanna.
 9. Ta det lugnt. Anpassa hastigheten efter trafiken och håll avståndet. 
 10. Se till att du syns. Utöver belysning och reflexer på cykeln – använd gärna reflexer och varselfärger på din klädsel. Du syns betydligt mindre än du tror!

Uppdaterad