Aktuellt

Nyheter

september 2021

Nu blir det blir möjligt att cykla på särskilt angivna sträckor i stadens reservat. I varje reservat planeras entréskyltar, där det framgår var i reservatet det är tillåtet att cykla.

maj 2021

Besväras du av pollen eller luftföroreningar? Den nya appen Luft Stockholm kan underlätta din vardag genom att visa när halterna är höga eller låga där du är.