Aktuellt

Nyheter

Maj 2022

Den 10 maj lanserar Stockholms stad det nya elektriska lånecykelsystemet Stockholm eBikes. Med tjänsten vill staden möjliggöra hållbara resor och främja både rörlighet och hälsa i Stockholm.

April 2022

I slutet av april lanserar Stockholms stad det nya lånecykelsystem Stockholm eBikes.

Februari 2022

Vilken väg genom city är bäst för andningsvägarna just nu? Det ska den som rör sig i Stockholm kunna se i sin mobil och på ljustavlor.

September 2021

Nu blir det blir möjligt att cykla på särskilt angivna sträckor i stadens reservat. I varje reservat planeras entréskyltar, där det framgår var i reservatet det är tillåtet att cykla.

Maj 2021

Besväras du av pollen eller luftföroreningar? Den nya appen Luft Stockholm kan underlätta din vardag genom att visa när halterna är höga eller låga där du är.