Pilottest gestaltning av cykelstråk

Genom speciell skyltning och målning testar staden att tydliggöra ett av våra primära cykelstråk, Gullmarsplan – Hagsätra. Med testet hoppas vi att det ska bli enklare att följa stråket och hitta rätt när man cyklar i Stockholm.

Staden har de senaste tio åren gjort stora satsningar för att öka cyklingen i Stockholm. Infrastrukturen har byggs ut, både genom att bygga helt nya sträckor och genom förbättringar av befintliga delar. Sedan ett par år tillåts cykling i båda riktningarna på gator som tidigare var enkelriktade och det har även byggts nya cykelparkeringar. Samt att vi genomför olika former av tester med målet att underlätta för cyklister.

Ny gestaltning av skyltar

Nu testar vi att märka upp ett av våra mest trafikerade stråk med speciella skyltar och markeringar. Det här testet görs för att det ska bli enklare att följa det valda stråket, veta var på stråket man befinner sig och hur långt det är till andra platser längs stråket. Liknande skyltningar finns i flera andra städer runt om i både Sverige och Europa. Ett lyckat exempel är Köpenhamn.

Sträckan mellan Gullmarsplan till Hagsätra har valts då det är ett av stadens primära cykelstråk såväl som ett utpekat regionalt cykelstråk med en bra sammanhängde cykelinfrastruktur. På skyltar och målningar kallas stråket C11. Namnet är ett första förslag på hur stadens större stråk skulle kunna namnges där C står för cykel och varje stråk sedan har ett tvåsiffrigt nummer.

Vad innebär testet?

Testet av den nya gestaltningen kommer göras längs en del av stråket som går från Gullmarsplan till Örby, förbi bland annat Linde och Stureby. Längs sträckan gör vi följande:

  • 92 vägledningsskyltar som visar om stråket fortsätter rakt fram eller svänger har satts upp i november 2023.
  • 86 gröna cirklar med stråkets namn har målats längs stråket för att göra sträckningen tydlig.
  • Tre större skyltar sätts upp i början av 2024 upp som visar stråkets sträckning och hur lång tid det tar att cykla till ett antal utvalda platser längs stråket.
  • Gatunamnsskyltar sätts upp under två broar (Gullmarsvägen och Tussmötevägen) i början av 2024 för att lättare orientering längs med sträckan.

Stråket har märkts ut i en grön signaturfärg där all gestaltning följer samma färg. Delar av skyltningen sattes upp i slutet av 2023, målningar och kompletterande skyltning kommer under våren 2024.

Varför genomför vi testet?

Gestaltningen ska ses som ett första test av hur stråk kan märkas ut på det här sättet. Vi kommer att testa ett par olika typer av markeringar för att utvärdera vilken som upplevs som tydligast. Under 2024 kommer mätningar och utvärderingar av gestaltningen att göras för att se hur den upplevs och vilka eventuella effekter den får.

Det staden vill få svar på är om tydligare skyltning och markering gör det enklare för cyklister att hitta och på så vis uppmuntrar fler att cykla. Vi vill också undersöka hur den dagliga driften och underhållet som krävs av primära cykelstråk påverkar skyltningen och markeringen och hur olika utformningar av dessa passar in i trafikmiljön.

Uppdaterad