Foto: Fredrik Persson

Cykelvänlig arbetsplats

Allt fler arbetsgivare uppmuntrar sina medarbetare att cykla till jobbet. Här kan du se om ditt jobb uppfyller vanliga krav för cykelvänlig arbetsplats.

Lånecyklar, pumpar, cykelparkering och utrymme för ombyte. Många arbetsplatser vill göra det lättare för de anställda att ta sig till och från jobbet på cykel. Att kunna visa upp en genomtänkt cykelpolicy kan till och med vara en konkurrensfördel vid rekrytering av ny personal. För vem vill inte jobba på en plats där man bryr sig om miljön och sina medarbetare?

Så kommer ni igång

En bra start är att göra en undersökning där ni frågar om medarbetarnas resvanor och vad de skulle behöva för att cykla oftare till och från jobbet. Förhoppningsvis får ni ett bra underlag för att göra arbetsplatsen mer cykelvänlig. Det är också bra att tidigt utse en cykelansvarig som driver arbetet framåt.

Alla arbetsplatser har olika förutsättningar och alla kan inte köra på hela paketet. Här kan du se några av kriterierna för cykelvänlig arbetsplats – ju fler ni kan bocka av desto bättre.

Är din arbetsplats cykelvänlig?

  • Cykelparkering. Möjlighet att låsa fast cyklar på ett säkert sätt, gärna med väderskydd eller låst utrymme inomhus. Bonus om det finns laddstationer för elcyklar.
  • Tjänstecyklar för tjänsteresor. Arbetsplatsen har tjänstecyklar som kan användas till tjänsteresor året om. Minst en av dessa cyklar är elcykel.
  • Cykelverktyg och cykelpump. Det går att låna verktyg och cykelpump i receptionen.
  • Möjlighet att spola av cykeln. Cyklar kan spolas av från lera och salt året om.
  • Dusch och utrymme för ombyte. Utrymmet kan vara ett vanligt omklädningsrum eller en rymlig toalett med dusch. Kläder ska kunna förvaras på ett bra sätt.
  • Löneväxling mot förmånscykel/elcykel. De anställda erbjuds förmåns-, hyr- eller leasingcykel.
  • Årliga cykelaktiviteter. En eller flera aktiviteter per år som främjar cykelpendling. Till exempel cykelutmaning, privat cykelservice, cykelturer och cykeldag.
  • Resepolicy som uppmuntrar cykling. Styrdokument som uppmuntrar att kortare tjänsteresor sker med cykel. Gäller alla på arbetsplatsen.
  • Rutiner för att informera nyanställda. Information till nyanställda om resepolicy, tjänstecyklar, cykelförmåner och annat. Till exempel under första dagen på jobbet.
  • Cykelansvarig. Någon som driver arbetet framåt och kan svara på frågor om cykelinköp, service, utrustning och information till anställda. Rollen är förankrad hos ledningsgruppen.

Cykla till jobbet

Senast uppdaterad