Projekt ska visualisera luftdata

Publicerad:

Uppdaterad:

Vilken väg genom city är bäst för andningsvägarna just nu? Det ska den som rör sig i Stockholm kunna se i sin mobil och på ljustavlor. I projektet CitizAir arbetar Stockholms stad, KTH och föreningen Vetenskap & Allmänhet med att synliggöra luftdata.

De två luftföroreningar som påverkar stockholmares hälsa mest är kvävedioxid och mikropartiklar (PM10). Därför ska halterna av de föroreningarna tydligt visas och visualiseras lokalt, just där halterna uppmätts. Det blir också möjligt att interagera med skärmarna, liksom att ladda ner data från dem till sin mobiltelefon.

– På så sätt kan stockholmare fatta informerade beslut om vilken väg de ska ta eller vilket transportsätt de bör välja. I förlängningen blir de också bättre rustade för att kunna diskutera och själva påverka beslut och policies som rör miljön, säger Mario Romero, docent vid KTH och projektledare för CitizAir.

Öppna data

SLB-analys är en avdelning på Miljöförvaltningen i Stockholms stad som övervakar luft- och ljudmiljön. Det är deras öppna data som ska göras mer tillgängliga.

– Halterna av luftföroreningar i Stockholm varierar stort, både geografiskt och över tid. Det kan vara av stort intresse för både medborgare och beslutsfattare att ta del av dessa data på ett interaktivt sätt, säger Magnuz Engardt, miljöutredare på miljöförvaltningen.

Projektet klart 2024

Målet är att skapa en interaktiv förstärkt verklighet, som kopplar samman aktuell luftdata och informationsskärmar i stadsmiljön med en app i stockholmarnas mobiler. Projektet startade i slutet av 2021 och år 2024 ska det gå att se kvaliteten på luften i Stockholm på interaktiva skärmar.

– Visualiseringarna kommer att utvecklas tillsammans med stockholmarna så att vi utgår från deras intressen och behov. Syftet är att engagera och involvera oss som bor och vistas i staden i vår närmiljö, säger Maria Hagardt, projektledare på Vetenskap & Allmänhet.

Allt som utvecklas inom CitizAir kommer att publiceras öppet och vara möjligt att använda i andra städer och delar av världen. På så vis vill projektet bidra till en hållbar utveckling av städer och stadsliv och därmed bidra till flera av de globala hållbarhetsmålen. CitizAir finansieras av forskningsrådet Formas.